NHÀ HÀNG HÙNG QUÝ

NHÀ HÀNG HÙNG QUÝ TRỰC THUỘC CÔNG TY BIA NGÔI SAO MỚI VÀ KINH DOANH CHỦ YẾU VÀO BIA HƠI 183 HHT HÀ NỘI VÀ CÁC MÓN NHẬU RẤT PHONG PHÚ GIÁ BÌNH DÂN